Hippo Animator 4.4 - Thiết kế ảnh động chuyên nghiệp