EximiousSoft Logo Designer 3.79 - Công cụ thiết kế logo chuyên nghiệp