Advanced Installer Architect 12.4 - Tạo gói cài đặt trên windows