MAGIX Audio & Music Lab 2016 Premium - Công cụ tối ưu hóa âm thanh cao cấp