Ashampoo Music Studio 6 - Rip, chỉnh sửa, chuyển đổi âm nhạc