Notepad+ Pro 2.4 build 17 - Ghi chép, vẽ, viết tay và phác thảo