Equalizer & Bass Booster Pro 1.2.6 - Tạo hiệu ứng âm thanh tuyệt đỉnh