TeraCopy Pro 3.0 Alpha 5 - Tăng tốc độ sao chép dữ liệu