DAEMON Tools Pro Advanced 6.2 - Tạo và quản lý ổ đĩa ảo