Cập nhật sửa lỗi treo cửa sổ Lịch tường thuật bóng đá - Diễn đàn